Home
 
Accommodation Activity Search Add your business
 
Area Guides Activity Guides E-Newsletter What's On Outdoor Links Downloads News Archive About Us
 
Twitter Feed
 
Terms & Conditions Contact Us

Other Snowdonia-Active websitesSnowdonia-Active would like to thank TPNW for their investment towards the development of this site.
Tourism Partnership North WalesSnowdonia-Active has achieved Green Dragon Level 2
Green Dragon

Key LinksOcsiwn Cwmni Gwynant Auction - 02/07/2003


Nos Fercher 2 Gorffennaf / Wednesday 2 July
8 pm, Prince Llywelyn

Nid yw hon yn rhestr gyflawn, ac ni fyddant yn cael eu gwerthu yn y drefn hon o angenrheidrwydd


Cwilt cot (clytwaith) / Cot quilt (patchwork)
Eleri Edwards, Berthlwyd

Dwy glustog / two cushions
Gwen Lewis

Llun croesbwyth / Cross-stitch picture
Catherine Jones, Castell

Stôl bren / Wooden stool
John Till

Stôl bren / Wooden stool
John Till

Llun pyrograffeg / Pyrography picture
Hilary Roberts, Wernlasdeg

Cwrs trin llif gadwyn / Chainsaw course
Liam Mckeown

Bore o Dacluso a thrin gardd / Gardening session
Deborah McKeown + Lis Till

Gwarchod plant am noson / An evening of babysitting
Elen Powell

Diwrnod o waith, ee amaethyddol / Day of work, eg agricultural
Huw Roberts, Hafod y Llan

Awr o wers gyrru car / An hour’s driving lesson
Wyn Peate, Garndolbenmaen

Eitem mewn croesbwyth / Cross-stitch item
Linda Kelly, Nantmor

Bocs o gacennau / Box of cakes
Helen Jones, Gwastadanas

Casgliad o gynnyrch gwenyn Nantmor / A Collection of Nantmor Beehive Products
June Jones, Nantmor

Coes oen / Leg of lanb
Sian Owen, Cwmcloch

Potel whisgi / Bottle of whisky
Helen Jones, Gwastadanas

Cwilt cot (crosio) / Cot quilt (crochet)
Eleanor Evans

Clustog / Cushion
Eleanor Evans

Eitem o grosio / Crochet item
Avril Till

Llun mewn blodau / Flower picture
Amanda Ellis

Madarch (coed) / Mushroom (wood)
John Till

Llwyth o dail / Load of farm manure
Hafod y Rhisgl

Hanner diwrnod o dorri coed tân / Half-day of firewood cutting
Steve Pass

Cyfnod o smwddio / Session of ironing
Bethan Roberts, Hafod y Porth

Wythnos o wyliau mewn carafan yn Perthi / Week’s holiday in caravan in Perthi
Richard a Iola Till

Hanner diwrnod o gneifio / Half-day of shearing
Bedwyr Jones, Gwatadanas

3 cyfnod o hybu darllen Cymraeg/Saesneg gyda phlant / 3 sessions of reading skills – Welsh/English – with children
Delyth Evans, Nantdwroer

Amrywiaeth o jam / Variety of jams
Eleri Evans, Pantdwroer

Gateau
Peter a Mair Rowley

Basged (gwin a gwydrau) / Basket (wine and glasses)
Ann Jones, Pentrefelin

Potel win / Bottle of wine
Idris ac Annie Evans, Islwyn

Llun / Painting
Helfa Eryri

Cerflun pren / Wood carving
Roger Savage

Mat rags / Rag mat
Eleanor Evans

Llun / Painting
Mavis Roberts, Rhostryfan

Bag clytwaith / Patchwork bag
Eleanor Evans

Llogi sgaffaldiau / Hire of scaffolding
Richard Weekes

Wythnos o wyliau mewn bwthyn ger Nantmor / Week’s holiday in cottage near Nantmor
Eleri Evans, Nantdwroer

Cwrs paragleidio 2 ddiwrnod / 2-day paragliding course
David Gale

Cyfansoddi cywydd / Specially-composed cywydd (Welsh poem)
Nia Powell

Cyflenwad o goed tân / Supply of firewood
Dafydd Cadwaladr, Bethesda

Giât (cynllun Eryri) / Gate (Eryri design)
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Potel ______ / Bottle _________
Tanronnen

Potel ______ / Bottle _________
Gruff Hughes

Potel ______ / Bottle __________
William ac Olwen Williams, Hafod y Rhisgl

Bag
Eleanor Evans

Llun / Painting
Mavis Roberts, Rhostryfan

Llun / Painting
Mavis Roberts, Rhostryfan

Coginio pryd o fwyd i deulu yn eu cartref / Meal cooked for a family in their home
Helen Jones, Gwastadanas

Cyfieithu Saesneg>Cymraeg, hyd at 1,000 o eiriau / English>Welsh translation, up to 1,000 words
Meinir Evans, Nantdwroer

Hanner oen Cymreig / Half a Welsh lamb
Bedwyr a Helen Jones, Gwastadanas

Hanner oen Cymreig / Half a Welsh lamb
Bedwyr a Helen Jones, Gwastadanas

Hanner oen Cymreig / Half a Welsh lamb
Dewi a Bethan Roberts, Hafod y Porth

Hanner oen Cymreig / Half a Welsh lamb
Dewi a Bethan Roberts, Hafod y Porth

Hanner oen Cymreig / Half a Welsh lamb
Richard a Iola Williams, Ffridd Fawr

Hanner oen Cymreig / Half a Welsh lamb
Richard a Iola Williams, Ffridd Fawr

Tocyn canolfan arddio / Garden centre token
Canolfan Arddio Tremadog

Crys Jonsi (Radio Cymru) / ‘Jonsi’ shirt
Gwenant Roberts

Casgliad o blanhigion / Collection of plants
Eleri Evans, Nantdwroer

2 Botel ddathlu hanner can mlwyddiant dringo Everest / 2 Bottles to celebrate the 50th Anniversary of the Ascent of Everest
Gwesty Penygwryd Hotel

2 Botel Gwesty Penygwryd / 2 Bottles from Penygwryd Hotel


Location: Prince Llywelyn

Organiser Email: janesgg@btinternet.com

More Info: www.gwyneddgynaladwy.org.uk


Back To What's On List

© Eryri-Bywiol / Snowdonia-Active 2007 - design and hosting by matrix10